Поръчайте по телефона

0877939089
списък с желания
0 кошница

Нямате артикули в количката.

Доставка за 72 часа

Поръчайте по телефона

0877939089

Общи условия

Договор между страните:

Биуелстор ООД

ЕИК: 206236454

ул. Челопешко шосе №14, София, България

Настоящият документ, чрез съдържанието си, предоставя на трети страни, потребители, Регламента относно Общите условия за ползване на сайта www.bewellstore.bg. Използването на сайта (включително достъп, навигация и закупуване на продукти от този сайт) представлява мълчаливо споразумение за спазване на Общите условия, посочени в този документ, с всички ефекти и последици, произтичащи от него.

Администраторът на сайта www.bewellstore.bg си запазва правото да променя по всяко време съдържанието на това споразумение, без предварително уведомяване на лицата, които го използват, по-долу наричани Потребители. Потребителите ще имат постоянен достъп до Общите условия, за да могат да ги разглеждат по всяко време.

Съдържание на сайта и права на интелектуална собственост

Съдържанието на този сайт не може да се използва, възпроизвежда, разпространява, предава, показва за цели, различни от изискваните и законово разрешени. Извличането на всяка информация, последвано от всякаква употреба за търговски цели, която надхвърля обхвата на копирането, регламентирано от закона или за продажба, или лицензиране и без предварително писмено съгласие от титулярите на правата върху собствеността, е нарушение на Общите условия.

Вие също се съгласявате да не засягате или да попречвате по никакъв начин на защитните елементи на сайта, с елементи, които предотвратяват или ограничават използването, копирането на съдържание или елементи, които засилват границите на използване на сайта или на неговото съдържание.

Право на потребителите да прекратят едностранно договора

Моля, уверете се, че сте проверили спецификациите на продукта и неговата съвместимост, като посетите страницата на производителя, преди да го закупите. Търговските отношения между купувача и www.bewellstore.bg са официално регламентирани от Закон за задълженията и договорите, относно правата на потребителите в рамките на сключените договори с професионалисти.

Потребителят има право да уведоми писмено търговеца, че се отказва от покупката, без неустойки и без да позовава определени причини, в рамките на 14 календарни дни от получаването на продукта или, в следствие на предоставянето на услуги, по сключения договора.

Администраторът на www.bewellstore.bg полага постоянни усилия за поддържане на точността на информацията на сайта, но понякога тя може да съдържа неточности (спецификации или цени на продукти, променени от страна на производителя без предупреждение или експлоатационни грешки). Внимание: снимките са информативни и могат да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартните пакети.

Измама

За да получите достъп и да използвате определени секции на уебсайта, може да е необходимо да си създадете личен профил. С настоящия декларирате, че поемате пълна отговорност за всички и всякакви дейности, извършвани чрез профила, който създавате в уебсайта, и съответно ви съветваме да гарантирате сигурността на паролата на профила или други данни за достъп. Ако сигурността на вашия профил е нарушена, трябва незабавно да уведомите администратора на сайта. www.bewellstore.bg, който не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени на вас или на трети лица, посредством неправомерно използване на профила.

Приложим закон

Използвайки сайта www.bewellstore.bg, потребителят се съгласява с факта, че българските закони ще определят Общите условия за ползване и всякакъв спор от всякакъв вид, който може да възникне между потребители и администратори на www.bewellstore.bg или съдружници/негови партньори/филиали. В случай на евентуални конфликти, първо ще се опитаме да ги разрешим по взаимно съгласие и ако това уреждане не бъде възможно, конфликтът ще бъде решен от компетентния съд в седалището на администратора на сайта, в съответствие с действащите български закони.

Авторско право

Уебсайтът www.bewellstore.bg, заедно с показаната информация, структурата и компютърния код на www.bewellstore.ro, включително, но не само, марки, знаци, лога, дизайн, менюта, статии, текстове, снимки, рисунки и др. са собственост на www.bewellstore.bg и са защитени от световните закони за авторското право, търговските марки и правата върху интелектуалната собственост.

Графичното съдържание на www.bewellstore.bg не може да се възпроизвежда/съхранява без предварително писмено разрешение на компанията, която оперира www.bewellstore.bg.

Нарушаването на авторските права може да бъде уведомено чрез формуляра за контакт или на имейл адреса info@bewellstore.bg

Гаранции

Нашите продукти НЯМАТ гаранция, тъй като са консумативи.

Ние гарантираме, че продуктите, продавани от www.bewellstore.bg, са оригинални продукти.

Гаранцията за съответствие е гаранцията, предлагана от продавача, в съответствие с действащото законодателство и се отнася до период от време между 6 месеца и 2 години, през които продавачът гарантира, че продаденият продукт отговаря на спецификациите, които се е задължил да продаде. Тази гаранция не зависи от техническата/търговската гаранция, която може да бъде по-малка, по-голяма или равна и не подлежи на технически дефекти.

Периодът, определен за разрешаване на проблема, е максимум 15 календарни дни от датата, на която купувачът е информирал продавача за липсата на съответствие на продукта.

Сигурност на личните данни

bewellstore.bg се задължава да не предава личните данни на потребителите на сайта на трети лица, а да ги използва само за целите на установяване на контакт с неговите клиенти, както и с цел да ги информира за аспектите, свързани с работата на сайта и неговите оферти.

Личните данни, въведени от купувача, ще бъдат използвани от bewellstore.bg, само за посочената цел на този сайт.

Информацията във формуляра за поръчка е необходима, за да ви изпратим потвърждение на поръчката, доставката на поръчаните продукти, обявяването на текущите промоции и др., в никакъв случай няма да бъде предоставяна на трети страни.

bewellstore.bg не продава, не предлага, не обменя електронни адреси, получени чрез този сайт, не разкрива вашия имейл адрес на други хора, които имат достъп до страниците на този сайт, без вашето изрично съгласие.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и за свободното им движение, на Закон № 129/2018 и на Закон № 506/2004 относно обработката на лични данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните комуникации bewellstore.bg има задължението да управлява безопасно и само за посочените цели, личните данни, които ни предоставяте за вас, член на вашето семейство или друго лице. Целта на събирането на данни е: събиране, фактуриране и доставка на онлайн поръчки, както и предаване на рекламни материали, персонализирани съобщения, информация за нови продукти, бюлетини и др. По изключение, вашите данни ще бъдат изпращани до специализирани куриерски компании с цел доставка на поръчаните продукти.

Вие сте задължени да предоставите данните, които са необходими за фактуриране и доставка. Отказът ви води до неизпълнение на поръчката.

Регистрираната информация е предназначена за използване от оператора.

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, имате право на достъп, да се намесите в данните, правото да не бъдете подлагани на индивидуално решение и правото да се обърнете към съда. В същото време имате право да възразите срещу обработването на лични данни, засягащи вас, и да поискате изтриването на данните. За да упражните тези права, можете да се обърнете с писмено искане, датирано и подписано, изпратено на info@bewellstore.bg

Също така, имате право да се обърнете към съда.

Ако някоя от информацията за вас е неточна, моля, уведомете ни възможно най-скоро.

Всеки потребител, който изрично е предоставил своя имейл адрес на сайта bewellstore.bg, може да избере да бъде изтрит от нашата база данни. Всеки бюлетин ви дава възможността за отписване.

Връщане на продукта

Според чл. 52 от ЗЗП., потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, чрез попълване на формуляра за връщане ( ТУК ), по електронна поща, на адрес info@bewellstore.bg, че се отказва от покупката, без неустойки и без да се позовава на причина, в рамките на 14 календарни дни след получаване на продукта, а транспортните разходи по връщането на продукта се поемат от страна на клиента. Отказът от покупката е приложим само за физически клиенти (чл. 2, ал. 1).

Следните са освободени от правото на отказ от договора:

1. доставката на продукти, които е възможно да се влошат или срокът им на годност да изтече бързо;

2. доставката на запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради съображения за защита на здравето или хигиена и които са били разпечатани от потребителя;

По този начин върнатите козметични и хигиенни продукти трябва да бъдат в същото състояние, в което са доставени, в оригиналната опаковка (включително защитно фолио или печат, ако има такива), с всички свързани аксесоари, без признаци на износване, модификация или консумация, както в случай на продукти и аксесоари (кутии, допълнителна опаковка), с непокътнати етикети и всички оригинални документи, които ги придружават (напр. инструкции за употреба).

Връщането на продуктите се извършва за сметка на клиента, без ненужно забавяне и в рамките на максимум 14 календарни дни от датата, на която той съобщи на професионалиста решението си да се откаже от договора в съответствие с чл. 11. Срокът се спазва, ако продуктите бъдат изпратени обратно от потребителя преди изтичането на периода от 14 календарни дни (чл. 52 от ЗЗП).

След получаването й, пратката ще бъде проверена, за да се види дали отговаря на горните условия, в противен случай ще бъде отказана. По този начин пратките, съдържащи продукти в състояние, различно от това, в което са били доставени, тези, чието връщане не е било уведомено предварително, както и тези, съдържащи продукти, повредени по време на транспортиране поради неправилна опаковка, ще бъдат отхвърлени.

Според закона bewellstore.bg ще върне стойността на върнатите продукти (без транспортните такси) в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване, по банков път, в сметката, посочена от клиента, които са платени при доставка или по банков път и или за поръчки, платени с карта, сумата ще бъде върната в същата карта, използвана за покупката, в рамките на максимум 30 дни от приемането на връщането на продукта.

Доставка

Ние не носим отговорност за забавяне на доставката на поръчки, причинени от външни фактори: екстремни метеорологични условия, пътни произшествия, стачки, катастрофи, пътни демонстрации или други специални ситуации, които биха могли да попречат на експресните куриерски компании да доставят между 24-72 часа, поради което bewellstore .bg няма да изплаща обезщетение за щети, причинени от ненавременната доставка на продуктите.

Продуктите ще се доставят с помощта на услугите на Еконт Експрес.

Срок за доставка

Поръчки, направени до 15:00 часа, ще се доставят до 48 работни часа *. Поръчки, получени след 15:00 часа, се обработват на следващия ден, а срокът за доставка до дома се удължава с още 24 работни часа. Разбира се, както позволява времето, ние полагаме всички усилия да изпратим част от получените поръчки след 15:00 ч. в същия ден, но не можем да гарантираме това. При изпращане ще получите автоматично известие по имейл.

* Срокът от 48ч. е валиден за продуктите, налични на склад към момента на обработка на поръчката и е гарантиран само до степента на договорните задължения, поети от куриерската компания. Срокът започва да тече от момента на потвърждаване на изпращането на поръчката. За труднодостъпни места, разположени извън обичайната зона за доставка с куриер, времето за доставка може да бъде удължено в някои случаи с 24ч.-48ч.

* За клиентите, които връщат поръчки, транспортните разходи за връщане на продуктите се поемат от вас.

Как се извършва плащането?

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ (плащане при доставка)

Общата цена на пратката ще бъде платена на експресния куриерски агент, когато получите продуктите.

ПН (Платежно нареждане)

След потвърждаване на поръчката по телефон или имейл, можете да платите по сметката, която получавате по имейл, когато завършите поръчката.

Кредитна / дебитна карта – оператор ePay

  1. Приети карти са Mastercard / Maestro, Visa и Visa Electron – всеки модел. Плащането се извършва в условия на максимална сигурност, без да се начислява допълнителна комисионна.
  2. След приключване на поръчката ще бъдете автоматично пренасочени към защитена връзка, където ще трябва да следвате получените инструкции. След като приключите с плащането, вие и вие получавате известие по имейл (липсата на това известие от ePay показва, че транзакцията не е приключила успешно).
  3. Обработката на данни от картата се извършва изключително на сървъра на ePay, www.bewellstore.bg не изисква и не съхранява никакви подробности относно вашата карта.
  4. Вашата транзакция чрез системата на ePay ще се появи в извлечението на профила, наречен bewellstore.

Повреда на пратки по време на транспортиране

Въпреки правилното и добро опаковане, за да се предотвратят инциденти по време на боравене и доставка на опаковки, могат да възникнат ситуации, при които целостта на опаковките да бъде засегната.

Промоции, намаления на цените

Всички промоции, присъстващи на сайта са валидни в рамките на наличните наличности или в определени интервали от време.

Наличие на услуга

Администраторът на bewellstore.bg си запазва правото да променя структурата и интерфейса на всяка страница или подстраница на сайта www.bewellstore.bg по всяко време и във всеки избран свободен период от време, като има право временно или трайно да прекъсне, частично или постоянно всички услуги, предоставени на обществеността чрез този уебсайт без предварително индивидуално или общо известие.

Ако имате въпроси или притеснения относно тези условия за ползване, не се колебайте да се свържете с нас чрез специалната форма за контакт или на имейл адрес: info@bewellstore.bg

Отписване от бюлетин

Отписването от търговски комуникации може да се направи директно от бюлетина, като кликнете върху опцията „Отписване“.

Описание на продукта и характеристики

Информацията, съдържаща се в описанията на продуктите, идва директно от производителите или техните представители в България. Информацията се превежда и/или адаптира без изменение на информационното съдържание. Тези данни се представят с информационна цел, не представляват медицинска информация, не могат да бъдат използвани за установяване на медицинска диагноза и ние по никакъв начин не носим отговорност за тях. За използването на етерични масла, растителни масла, кремове, шампоани и др. За терапевтични цели се консултирайте с лекар!

Снимки на продуктите

Изображенията са достъпни на сайта, а доставените продукти могат да се различават от изображенията – поради промени в дизайна, опаковката, промяна на имиджа на марката, без предварително уведомление от производители/дистрибутори.

Спорове

Всеки спор между Клиенти и bewellstore.bg се урежда по взаимно съгласие. Ако конфликтът не бъде уреден по този начин, компетенцията е на съдилищата в седалището на администратора на сайта.

Заключителни разпоредби

Биуелстор ООД си запазва правото да прави промени в тези разпоредби, както и всякакви промени по сайта www.bewellstore.bg, неговата структура или всякакви други промени, които биха могли да засегнат сайта, без да е необходимо никакво уведомяване на потребителите в това отношение.

Електронна фактура

С прочитането на Общите условия, вие се съгласявате с издаването на фактурата, свързана с поръчката, изключително в електронен формат, която ще бъде доставена на електронния адрес от поръчката или във вашия профил.

Затварям Твоята кошница
Нямате артикули в количката си.
Точки